Geschiedenis

Harlingen is één van de oudste Friese elf steden: ouder dan Dokkum, Franeker of Leeuwarden. Al in 1234 kreeg het stadsrechten, en sindsdien is het een bloeiende stad gebleven. De handel op de Oost-, Zuider- en Noordzee bracht het plaatsje rijkdom en aanzien. Vele statige huizen in het oude centrum van Harlingen getuigen daar nog van. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Harlingen was de komst van de Friese Admiraliteit, onderdeel van de Admiraliteit van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

‘t Admiraels Huys is in de huidige vorm en stijl gebouwd aan het begin van de 18de eeuw. Het is een samenstelling van meerdere huizen waarvan de basis in de 16de eeuw al heeft bestaan. Vanaf de 18de eeuw zijn ook de eerste bewoners bekend. Rond 1750 heeft dr. Gooitjen Stinstra (1703-1764) in het huis gewoond en heeft opdracht gegeven het plafondschildering in de salon te laten maken. Het schilderij is gemaakt door de in Harlingen geboren schilder Tako Hajo Jelgersma (1702-1795). In 1757 verliet Jelgersma Harlingen en vestigde zich in Haarlem en sloot zich aan bij het schildersgilde.

In 1821 koopt H.J. Westra (1766-1831) het pand en blijft daarin wonen tot 1826. Hendrik Jans Westra was vrederechter en werd in 1831 burgemeester van Assen. H.J. Westra trouwde voor de tweede keer met Eva Fontein (1773-1856), de oudere zus van Margaretha Fontein.

Vanaf 1832 zijn de bewoners geregistreerd, vanaf 1832 heeft vice-admiraal Adriaan van der Straten (1773-1838) in het huis gewoond samen met Margaretha Fontein (1779-1869). Admiraal van der Straten heeft in 1816, met een gezamenlijk eskader van Engelse en Nederlandse schepen, Algiers gebombardeerd. Tijdens het bombardement voerde van der Straten het commando over het fregat Frederica Sophia Wilhelmina.

Geschiedenis

In 1870 wordt het huis verkocht aan Jan Jonkman en in 1889 doorverkocht aan zijn zwager Sijbrand van Hulst beide fabrikanten van steen en tegelwerk.

In 1920 wordt het huis verkocht aan de gemeente Harlingen en omgebouwd tot politiebureau. In het pand worden cellen gebouwd en op de bovenverdieping een woonhuis voor de commissaris Plemper van Balen.

In 1990 wordt het bureau verkocht aan de familie Meerding die het pand terug tot een woonhuis met Bed and Breakfast bouwt en de naam 't Admiraels Huys aan het pand geeft.

Tijdens Harlingen Sail in 2014 brengt vice-admiraal Borsboom en zijn vrouw een bezoek aan 't Admiraels Huys.